หอนิทรรศการ g23 และหอดนตรีการแสดงอโศกมนตรี ปิดบริการชั่วคราว

หอนิทรรศการ g23 และหอดนตรีการแสดงอโศกมนตรี ปิดบริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป (จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทร. 0-2649-5000 ต่อ 12063