ประกาศปิดให้บริการบัณฑิตวิทยาลัย

ประกาศปิดให้บริการบัณฑิตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 5 – 31 มกราคม 2564

 
ทั้งนี้ขอให้นิสิตติดต่อและส่งเอกสารต่างๆ ทางระบบออนไลน์ ตามช่องทางของทางบัณฑิตวิทยาลัย มศว หากต้องการติดต่อสอบถาม สามารถติดต่อได้ที่ : 094-795-9362