สำนักหอสมุดกลาง มศว ปิดให้บริการชั่วคราว

สำนักหอสมุดกลาง มศว ปิดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 4-31 มกราคม 2564 ตามประกาศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 14)

และขยายเวลาส่งคืนหนังสือจนถึงวันที่ 1 มีนาคม 2564 โดยไม่คิดค่าปรับในระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2563 – 1 มีนาคม 2564 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ตรวจสอบสถานะกำหนดส่งคืนหนังสือ, ต่ออายุหนังสืออัตโนมัติผ่านระบบ SWU Discovery ใน My Library Card โดย Sign In ด้วย บัวศรีไอดี (Buasri ID) ได้ที่ https://bit.ly/3bvfwgm

ในช่วงนี้สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่
• Inbox Facebook : @libswu
• Line : @libswu
• Email : asklibrarian@g.swu.ac.th
• Website : https://lib.swu.ac.th