หยุดให้บริการตลาดนัด มศว ประสานมิตร (ชั่วคราว)

ตลาดนัด มศว ประสานมิตร หยุดให้บริการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID – 19 ตั้งแต่ วันที่ 5 – 28 มกราคม 2564 หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง