สำนักหอสมุดกลาง มศว ขยายเวลาปิดให้บริการชั่วคราว

สำนักหอสมุดกลาง มศว ขยายเวลาปิดให้บริการชั่วคราวถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 7)

ในช่วงนี้สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลผ่านช่่องทางออนไลน์ได้ที่

  • Inbox Facebook : @libswu
  • Line : @libswu
  • Email : asklibrarian@g.swu.ac.th
  • Website : https://lib.swu.ac.th