สำนักหอสมุดกลาง ขยายเวลาส่งคืนหนังสือ

ห้องสมุดขยายเวลาส่งคืนหนังสือ จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 โดยไม่คิดค่าปรับในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2563 *จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ตรวจสอบสถานะกำหนดส่งคืนหนังสือ, ต่ออายุหนังสืออัตโนมัติผ่านระบบ SWU Discovery ใน My Library Card โดย Sign In ด้วย บัวศรีไอดี (Buasri ID) ได้ที่ https://bit.ly/3bvfwgm

** สามารถตรวจสอบกำหนดส่งคืนหนังสือรอบใหม่ (1 มิ.ย. 63) ได้ในวันที่ 1 พ.ค. 63 เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • 👉 Inbox Facebook : @libswu
  • 👉 Line : @libswu
  • 👉 Email : asklibrarian@g.swu.ac.th
  • 👉 Website : https://lib.swu.ac.th