สำนักคอมพิวเตอร์ มศว ขยายเวลาปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราว

สำนักคอมพิวเตอร์ มศว ขยายเวลาปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราว จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

หากท่านต้องการจะติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์​ ให้ติดต่อผ่านช่องทางสื่อสารออนไลน์​ ดังนี้

  • Facebook สำนักคอมพิวเตอร์​ @SWUComputerCenter
  • E-mail : helpdesk@g.swu.ac.th

สามารถอ่านรายละเอียดงานบริการต่างๆ ของสำนักคอมพิวเตอร์ ได้ที่ https://cc.swu.ac.th/