มศว คลินิก เปิดให้บริการชั่วคราว

มศว คลินิก เปิดให้บริการชั่วคราว เฉพาะในวันพุธที่ 8 เม.ย. 2563 เวลา 08.00 – 12.00 น.

สำหรับคนไข้ที่รับยาต่อเนื่อง เป็นยาเดิม ยาประจำอยู่แล้ว สามารถรับยาได้ 1 เดือน โดยติดต่อ Inbox Facebook : มศว คลินิก พร้อมแจ้งชื่อ – นามสกุล ก่อนวันอาทิตย์ที่ 5 เม.ย. 2563

หมายเหตุ

  • คลินิก มีบริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ (มีค่าบริการส่ง)
  • ใบเสร็จ และใบรับรองแพทย์ สามารถรับได้เมื่อเปิดทำการปกติ
  • ขอสงวนสิทธิ หากยา stock หมดให้ติดต่อรับภายหลัง