ส่วนทรัพยากรบุคคล เปิดช่องทางการให้บริการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับประกันการติดเชื้อโรค COVID-19 และการประกันสุขภาพกลุ่ม

งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ส่วนทรัพยากรบุคคล เปิดช่องทางการให้บริการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันการติดเชื้อโรค COVID-19 และการประกันสุขภาพกลุ่ม ทางโทรศัพท์

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
092-457-3731
098-514-4568

ในเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 08.30 น. – 16.30 น.