ประกาศยกเลิกการสอบ SWU SET รอบวันที่ 4 เมษายน 2563

ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ ประกาศยกเลิกการจัดสอบ SWU SET รอบวันที่ 4 เมษายน 2563

โดยรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการจัดสอบจะประกาศให้ทราบอีกครั้งทางเพจ และเว็บไซต์วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

ติดต่อโครงการ การจัดสอบ SWU SET โทร 086 569 5404