มศว คลินิก ปิดให้บริการ

มศว คลินิก ปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. – 12 เม.ย. 2563

เพื่อให้ความร่วมมือในการลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง INBOX Facebook
https://www.facebook.com/Swuclinic/inbox/