ศูนย์ผิวหนัง มศว งดให้บริการตรวจรักษา

เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
ศูนย์ผิวหนัง มศว จึงขออนุญาตปิดการให้บริการเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อโรค
และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คนไข้ที่มีประวัติการใช้ยา ที่ต้องการซื้อยาเพิ่ม ในกรณีที่ไม่มีอาการผิดปกติ โดยสามารถสั่งซื้อยาได้ทาง
Facebook Fanpage >> Inbox: http://m.me/skincenterswu
LINE Official >> https://lin.ee/mKy3sZd หรือ @skincenterswu

โดย
1.แจ้งชื่อ-นามสกุล
2.รายการยาที่ต้องการ
3.ที่อยู่สำหรับการจัดส่ง

ภายในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 12.00 น. และจะดำเนินการจัดส่งในวันถัดไป