ข่าวประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว

เนื่องด้วยในขณะนี้มีสถานการณ์โรคระบาด โควิด -19 สหกรณ์จึงขอแจ้งและขอความร่วมมือจากสมาชิก ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 ดังนี้

1. สหกรณ์ยังเปิดทำการ หากเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ
2. สหกรณ์ขอ ปิดทำการในเวลา 14.30 น.
3. สหกรณ์ของดให้บริการ เครื่องดื่ม กาแฟ ชั่วคราว
4. สหกรณ์ขอความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่าน ที่จะมาติดต่อที่สำนักงานสหกรณ์ ขอให้เข้า สำนักงาน ครั้งละ 2 คน เพื่อป้องกันความแออัด รวมถึงผู้ที่รออยู่ด้านนอก ขอให้ยืนห่างกันไว้

และที่สำคัญ ขอให้สมาชิก “สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า” ในการมาติดต่อที่สำนักงานสหกรณ์

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2563