บัณฑิตวิทยาลัย มศว ปิดให้บริการชั่วคราว

ประกาศปิดให้บริการบัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 12 เมษายน 2563

จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

ทั้งนี้นิสิตทุกท่านยังสามารถส่งแบบคำร้อง หรือสอบถามข้อมูลผ่านทางออนไลน์ได้ตามช่องทางต่างๆ ของทางบัณฑิตวิทยาลัย ติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ได้ที่ : 094-795-9362 (เฉพาะกรณีมีปัญหาเร่งด่วน)

หรือ E-mail : grad@g.swu.ac.th