บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศยกเลิกการสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาโท

ประกาศยกเลิกการสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาโท
ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 โดยทางบัณฑิตวิทยาลัยจะเลื่อนไปจัดสอบในช่วงภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 (จะมีการประกาศช่วงวัน – เวลาในการสอบอีกครั้ง)