ช่องทางและข้อปฏิบัติในการติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย มศว ในช่วงการระบาดของโรค COVID-19

ช่องทางการติดต่อออนไลน์ สำหรับนิสิตที่ไม่สะดวกมาติดต่อที่มหาวิทยาลัย
และข้อปฏิบัติสำหรับนิสิตที่จำเป็นต้องมาติดต่อที่บัณฑิตวิทยาลัย มศว

สามารถติดต่อผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ ได้ที่ 094-795-9362 หรือ 02-649-5000 เบอร์ต่อ 12411

ติดต่อออนไลน์ได้ที่ E-mail : grad@g.swu.ac.th

ทางหน้าเพจ Facebook : บัณฑิตวิทยาลัย มศว

หากนิสิตต้องการมาติดต่อด้วยตนเอง ขอความร่วมมือนิสิตทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง