เครื่องมือสำหรับทำงาน และการเรียนการสอนจากที่บ้าน

เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เป็นไปได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่อง ทางสำนักคอมพิวเตอร์ ได้รวบรวมเครื่องมือสำหรับทำงาน หรือการเรียนการสอนจากที่บ้าน

1.เครื่องมือทำงานจากระยะไกล เพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายบัวศรี (Remote Working Tools)
2.เครื่องมือติดต่อสื่อสาร ประชุม หรือสอนแบบถ่ายทอดสด (Communication Tools)
3.เครื่องมือบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Teaching Tools)
4.เครื่องมือการทำงานร่วมกัน (Collaboration Tools)

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=19883