สำนักหอสมุดกลาง แจ้งปรับเวลาการให้บริการ

แจ้งปรับเวลาการให้บริการ สำนักหอสมุดกลาง มศว

ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม – 22 มีนาคม 2563
• วันจันทร์ – ศุกร์ เปิดบริการเวลา 08.00 น. – 16.00 น.
• วันเสาร์ – อาทิตย์ ปิดให้บริการ

สามารถใช้บริการออนไลน์ของห้องสมุดได้ที่ http://lib.swu.ac.th/

สอบถามข้อมูลผ่าน live chat Facebook/Line @libswu
Email asklibrarian@g.swu.ac.th
โทรศัพท์ 02-649-5443